U-duur


Ajaleht U-duur kajastab naiskoori tegemisi akadeemilise aasta vältel. Lugusid kirjutavad peamiselt koorilauljad, juubeliaastatel välja antud lehel on mitmeid autoreid ka vilistlaste ning sõprade seas.