Ajalugu


Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori alguseks saab lugeda 3. märtsi 1945, kui rektor Alfred Koort andis nõusoleku Tartu Ülikooli muusikaõpetaja Richard Ritsingu avaldusele asutada naiskoor. Richard Ritsingust sai ka koori esimene dirigent. Esimestes proovides Tartu Ülikooli vana kohviku kütmata ruumides võis näha umbkaudu 35 noort naist. Kuid poole aastaga kasvas koor 80-liikmeliseks – olgugi et sõda ja selle haavad veel kõikjal ümber, noored on ikka noored ja südame suvel ei saa mitte vaiki olla.

Enamik koori lauljaskonnast on Tartu Ülikooli tudengid ja vilistlased ning Tartu H. Elleri nimelise muusikakooli õpilased. Õppivate inimeste rohkus muudab naiskoori koosseisu pidevalt vahelduvaks, kuid samas väga nooruslikuks. Loomisest alates on koor osalenud kõikidel Eesti laulupidudel, olnud üks üliõpilaslaulupidude Gaudeamus traditsiooni algatajaid ja kandjaid. Iga-aastaselt toimuvad kontserdid talvel (TAMiga) ja kevadel. Viimasel neljal aastal on saanud traditsiooniks Triin Kochi kooride laulupäevad juuni keskel.

1945

Koor astub esimest korda avalikult üles 29. aprillil 1945 pidulikul aktusel ülikooli aulas. Esimese iseseisva kontserdi annab koor 28. oktoobril ülikooli aulas.

1946

Üldkoosoleku 29. septembri otsusega nimetatakse koor Tartu Akadeemiliseks Naiskooriks.

Toimuvad ka esimesed ühisüritused Tartu Akadeemilise Meeskooriga ning pannakse alus kooride ühislaulmistele. Sünnivad ka tänaseni püsivad laulu- ja sõprussidemed Eesti Rahvusmeeskooriga ja TPI meeskooriga (tänane TTÜ Akadeemiline Meeskoor).

1947

Koor paisub. Sügisel koguneb 209 lauljat. On ka esimese sõjajärgse üldlaulupeo aasta ning siitpeale võtab TÜAN osa kõikidest üldlaulupidudest ning kohalikest laulupäevadest.

1948

Aprillis sõidab koor esimesele välisreisile marsruudis Riia-Kaunas-Vilnius. Reisi tipphetkeks on kontsert Kaunase ooperiteatris.

Koor saab oma märgi.

1949

Koori hääleseadjaks saab koloratuursopran Agnes Treier, koori algusaastatel tegeleb hääleseadega ka R. Ritsing ie, hiljem ka Alma Kurtna.

1950

Toimub koori teine kontsertreis marsruudil Pihkva-Leningrad- Narva-Kiviõli.

Koor nimetab end juhatuse otsusega Tartu Riikliku Ülikooli Naiskooriks.

1952

Toimub menukas kontsertreis Riiga. Kooriga liitub kontsertmeister Vaike Klaar.

1954

Oktoobris sõidab koor taas kontsertmatkale Kaunasesse ja Vilniusesse.

1955

Naiskoor tähistab 10-aastast juubelit. Aasta lõpul toimuval kunstilise isetegevuse vabariiklikul ülevaatusel saab naiskoor esimese koha.

1956

Aprillis toimub kontsertreis Leningradi.

Koor saab endale akadeemiliste kooride vormimütsi - valged, musta äärega.

Koos meeskooriga korraldatakse Tartus esimene rahvusvaheline üliõpilaslaulupidu "Gaudeamus". Peo üldjuhiks on Richard Ritsing.

Koori hääleseadjaks saab Rudolf Jõks.

1957

Koor saab oma moto. Sõnad kirjutas koori laulja Valli Kaselaid, viisistas Richard Ritsing.

1959

Kevadel saab koor oma lipu.

 

/.../

2001


Eesti Vabariigi President Lennart Meri autasustab Vaike Uibopuud Valgetähe III klassi ordeniga.
Kontsertreis Saksamaale, kus esinetakse Bonnis koos Bonni Ülikooli sümfooniaorkestriga.

Esinemine Eesti Muusikaakadeemia tudengi Triin Kochi kontsert-lõpueksamil TÜ aulas A. Vivaldi „Gloriaga“ (solistid Merle Jalakas, Karmen Puis).

Osavõtt Peipsiäärsete maakondade laulupeost Põlvas.

Belgias rahvusvahelisel Maasmecheleni koorikonkursil saavutatakse oma kategoorias III koht.

Esinemine Suurbritannia troonipärijale prints Charlesile ja Tartu Ülikooli rektor Jaak Aaviksoole TÜ Ajaloomuuseumis.

2002

Esinemine Mart Saare120. sünniaastapäeva mälestuskontserdil.

Hoogustub häälerühmaõhtute traditsioon nii omavahel kui Tartu Akadeemilise Meeskoori häälerühmi kaasates.

2003

Osavõtt rahvusvahelisest koorikonkursist "Tallinn 2003”. Korrastustalgud Alatskivi lossipargis koos Revalia Kammermeeskooriga.

Tartut külastab Turu/Åbo Ülikooli meeskoor, kellega uuendatakse vanu sõprussidemeid. Leiab aset meeleolukas sõit Poola Szceczinisse, kus toimub Läänemeremaade Üliõpilaskooride festivalil.

Koos Revalia Kammermeeskooriga lauldakse ansambli Fix kolmel hüvastijätukontserdil Tartus, Tallinnas ja Pärnus.

Traditsioonilisel jõulukontserdil Salemi kirikus dirigeerib TÜ naiskoori külalisdirigendina Toomas Voll. Ilmuma hakkab koori häälekandja „U-duur“.

2004

Eesti kammerkooride konkursil Rakveres võidetakse I koht kammernaiskooride kategoorias; naiskoorile omistatakse eripreemia kohustusliku C. Kreegi teose ("Meil aiaäärne tänavas") parima esituse eest ning Klassikaraadio eripreemia Eesti koorimuusika kõrgetasemelise esituse eest. Kokkuvõttes saavutatakse parim võimalikest – II koht Eesti Muusikaakadeemia poolprofessionaalse kammerkoori "Voces Musicales" järel.
 
Kevadkontserdil kantakse TÜ aulas ette dirigent Triin Kochi magistrieksamina G. B. Pergolesi suurvorm „Stabat Mater“ (solistid Kädy Plaas, Ivo Posti; kontsert toimub koostöös kammerorkestriga "Neli temperamenti").

2005

Esitletakse helilooja Ester Mägi loominguga heliplaati "Laulupuu", mis valmib koostöös Eesti Rahvusmeeskoori ja Klassikaraadioga. Naiskoor laulab plaadil kuut Ester Mägi naiskooriteost.

Eesti naiskooride võistulaulmisel saavutatakse A-kategoorias esikoht, samuti määratakse koorile eriauhind oma kategooria parima kohustusliku laulu (V. Tormis "Sääl on me kodu") esitamise eest. Parima dirigendi preemia saab Vaike Uibopuu.

Kevade lõpul on koori 60. ja Vaike Uibopuu 65. sünnipäeva tähistamine. Pidustuste raames esitletakse naiskoori uut heliplaati "Eesti mustrid".

Osavõtt Soomes toimuvast Põhjamaade Üliõpilaskooride festivalilist. Osalemine Eduard Tubina mälestuspäeval Alatskivil ning Veljo Tormise juubelipidustustel Pärnus.

2005. aasta sügisest alustab Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori peadirigendina Triin Koch.

2006

Euroopa Liidu Kultuuri- ja Haridusprogrammi Socrates raames ootab noort dirigenti Triin Koch ja ülikooli naiskoori ees põnev koostöö mitmete Euroopa kooride ja dirigentidega. Projekti eesmärgiks on aktiviseerida inimeste huvi erinevate kultuuride ja keelte vastu koorimuusika esitamise ja kuulamise kaudu.

Koor annab kontserdid Novgorodis ja Peterburis.

Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor pärjatakse tiitliga „aasta naiskoor 2005“.

2007

Jaanuaris esineb naiskoor Ester Mägi 85. sünnipäeva tähistaval kontserdil Estonia kontserdisaalis.

Toimub koori iga-aastane kevadkontsert, mis sel aastal on pühendatud koori kauaaegse hääleseadja Rudolf Jõksi 111. sünniaastapäevale. Kontserdil esinevad ka Teele Jõks, Eerik Jõks ja ETV noortekoor (dirigent Külli Kiivet).

Märtsis on koor keeleõppe- ja kontsertreisil Itaalias, kus pikemaks peatuspaigaks on Toscana maakond.

Koori külastab Soome Åbo Akadeemia meeskoor. Iga-aastasel kevadkontserdil lauldakse seekord ühes Inseneride Meeskooriga.

Tartu Ülikooli 375. aastapäeva tähistamiseks annab üliõpilaskooride ühendkoor üle Eesti kolm kontserti, esitades Carl Orffi „Carmina Buranat“. TÜAN jagab lava Tartu Akadeemilise Meeskoori, TÜ Kammerkoori, TTÜ Akadeemilise Naiskoori ja  Meeskooriga. Solistidena astuvad üles Aile Asszony ja Mati Turi. Koore, soliste ja Pärnu linnaorkestrit juhatab Jüri Alperten. Pidustused kulmineeruvad suurejoonelise Kuningas Gustavi galaga Vanemuise kontserdimajas, kus lauldakse küll mitte Rootsi kuningale, kuid vähemalt kuninganna Silviale.

19. oktoobril avatakse laulupidude traditsioonile pühendatud laulupeomuuseum, mille eestvedaja on TÜANi kauaaegne laulja ja vilistlane Heivi Pullerits.
 
2008

Aasta algab Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud üritustega.

TÜANi kauaaegne dirigent ja praegu TÜAN Tartu Vilistlaskoori juhatav Vaike Uibopuu saab Tartu linna aukodanikuks. Märtsi lõpus esinetakse koorijuhi, helilooja, üldlaulupidude üldjuhi ja õpetaja Richard Ritsingu 105. aastapäevale pühendatud kontserdil. Koos TÜANiga laulavad Tartu Akadeemiline Meeskoor, TÜAN Tartu Vilistlaskoor, Eesti Meestelaulu Seltsi Tartu Meeskoor, segakoor Vanemuine. Richard Ritsing oli Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori esimene dirigent ja juhatas koori 1945–1963.

Naiskoor valitakse Iirimaal toimuva Corki rahvusvahelise koorikonkursi võistlejate hulka. Olgugi et koor auhinnadiplomitega kodumaale ei naase, siis väga hea kõrva- ja silmakogemuse üle nõnda kõrgetasemeliselt festivalilt on koorilauljad ja dirigent väga rahul. Tegu on koori esimese rahvusvahelise konkursiga Triin Kochi juhendamisel.

Mai lõpus laulab koor koos Tartu Akadeemilise Meeskoori, TÜ Kammerkoori, TTÜ Akadeemilise Meeskoori ja TTÜ Akadeemilise Naiskooriga Pärnu Rahvusvahelise Koorifestivalil taaskord Carl Orffi kantaati „Carmina Burana“.

Novembri lõpus toimub Gustav Ernesaksa 100. sünniaastapäevale pühendatud naiskooride võistulaulmine, kus TÜAN pärjatakse A-kategoorias I kohaga. Koori dirigent Triin Koch pälvib parima dirigendi eripreemia.

Gustav Ernesaksa 100. aastapäevale pühendatud juubeliaasta kulmineerub suurte kontsertidega TÜ aulas ja Estonia kontserdisaalis. Lisaks naiskoorile on laval ka Eesti Rahvusmeeskoor, Tartu Akadeemiline Meeskoor, TÜ Kammerkoor ning mitmed solistid.

2009

Eesti Kooriühing kuulutab välja aasta dirigendi 2008, kelleks on Triin Koch.

Antakse välja TÜ Akadeemilise Naiskoori helikandja „Tähemõrsja“ (Star Bride) kordustiraaž.

Naistepäeva nädalavahetuse veedab koor Helsingis, kus annab kaks kontserti ja osaleb teiste põhjamaade kooridega töötubades.

Koor esineb väga edukalt rahvusvahelisel koorikonkursil „Tallinn 2009“: nii mees- ja naiskooride kui ka kaasaegse muusika kategoorias saavutatakse III koht. Dirigent Triin Koch nimetatakse festivali parimaks dirigendiks.

Juba teist korda kogunevad Triin Kochi koorid ühiselt iga-aastast laulupäeva pidama – siit alates dirigendi enda kodukohta Võrumaale.

Esinetakse maestro Neeme Järvi juhatamisel Leigo järvel Beethoveni sümfooniga nr. 9 d-moll. Solistidena astuvad üles Annely Peebo, Aile Asszonyi, Oliver Kuusik, ühendkoori moodustavad TÜAN, Revalia Kammermeeskoor ja ETV tütarlastekoor.

Septembris sõidab naiskoor konkursireisile Bergenisse, kust naaseb III Griegi-nimeliselt rahvusvaheliselt koorifestivalilt III kohaga nii vaimuliku kui ilmaliku muusika kategooriast. Lisaks valitakse koor Grand Prix’ vooru.

Isadepäevakontserdil Estonia kontserdisaalis esinevad TÜAN, TÜ Kammerkoor ja Tartu Karlova Gümnaasiumi poisteansambel.

Emakeelse ülikooli 90. aastapäevale pühendatud kontsert-etendustel (lavastaja Margus Kasterpalu) esinevad kõik TÜ isetegevuskollektiivid, kaasa arvatud naiskoor.

2010

Aprillis tähistab naiskoor suurejooneliselt oma 65. aastapäeva. Kaks Anne Türnpu lavastatud kontsert-etendust „Kallis kul’la mu sõsarõni“ (TÜ aulas ning Tallinnas lauluväljaku klaassaalis) on uus etapp koori tegevuses – väljutakse koorikontserdi tavapärasest vormist. Ilmub koori ajalehe „U-duur“ juubeli väljaanne. Koori uueks auliikmeks nimetatakse Vaike Uibopuu, koori endine dirigent.

Koori endine dirigent Vaike Uibopuu tähistab oma juubelit kahe kontserdiga Tartus ja Tallinnas, kus astuvad üles Vaike Uibopuu endised koorid (TÜAN, TÜKK, TÜAN Tartu ja Tallinna vilistlaskoorid) ja sõbrad.

Eesti Naislaulu Selts nimetab TÜANi aasta naiskooriks 2010.

Koor võõrustab kõrgetasemelist Saksamaa Hannoveri tütarlastekoori, väga põnevaks kujunevad ühised proovitunnid.

TÜAN laulab ja ütleb suure aitäh koori asutajaliikmele ja esimesele presidendile Irene Maaroosile tema 100. sünniaastapäevale pühendatud näitusel Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumis.

Koos Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskooriga antakse Tartu Jaani kirikus jõulukontsert „Nii elevil, nii rõõmus“, toimub ka traditsioonile jõulukontsert Tartu Akadeemilise Meeskooriga TÜ aulas.

2011

Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor ja Triin Koch valitakse Tartu linna kultuuri aasta aunimetuse laureaadiks.

Naiskoor võtab osa rahvusvahelisest koorifestivalist „Tallinn 2011“ ning naaseb I preemiaga naiskooride kategoorias. Triin Kochi autasustatakse Eesti Kooriühingu eripreemiaga, olles Eesti kooridest kõrgeima punktisumma saanud koori juht. Koor pääseb esmakordselt sel festivalil Grand Prix’ vooru.
 
Aprilli lõpus löövad Naiskoori naised kaasa Arne Merilai juubeli pimeetendus-performance’il Tartu Kirjanike maja krüptis. Intiimne etteaste, mille helid lõid ja sõlmisid juubilari jaoks kokku Anne Türnpu, Eva Klemets, Mart Koldits, Elina Pähklimägi ja Kristjan Sarv.

Valmivad uued sõlekujulised rinnamärgid teenelistele lauljatele (kavandi autor Illar Meeru).

Naiskoori kevadkontserdil tuleb esmaettekandele Tõnu Kõrvitsa poolt TÜ Akad. Naiskoorile kirjutatud teos „Laulud laulude laulust“. Teose kinkis koorile 65. aastapäevaks Tartu Ülikooli Kammerkoor.

Mai lõpus võõrustab naiskoor Nebraska Wesleyani Ülikooli segakoori.

Septembri alguses esineb TÜAN etendusega „Jakob, oh Jakob“ (lav Anne Türnpu) teater NO99 Põhuteatris ja festivalil Draama2011. Mõlemad etendused on väljamüüdud.

Novembris tähistavad TÜAN ja tema vilistlased koormeister Ene Ahvena tööjuubelit „40 aastat TÜANi koormeistrina“.

Detsembris toimuval jõulukontserdil tuleb esmaettekandele Aare Kruusimäe poolt Triin Kochile kirjutatud teos „2 armastuslaulu naiskoorile“.


2012

Dirigent Triin Koch kuulutatakse Tartumaa Kultuuripärliks 2011. Koos TTÜAN-iga lükatakse käima naiskooride „Sukasäärelauliku“ projekt. 2014. aasta lõpuks on lauliku omale soetanud 970 inimest.

Veebruaris harjutame taas etenduseks „Jakob, oh Jakob“  ning esitame seda 23. veebruaril Vanemuises Eesti Vabariigi 94. aastapäeva kontsertaktusel.

Märtsis antakse sünnipäevakontsert Elvas ning võidetakse Ester Mägi 90. sünnipäevale pühendatud nais- ja neidudekooride võistulaulmine. Lisaks saab Triin Koch dirigendipreemia.

Kuu enne üle lombi lendamist võõrustab naiskoor Montreali neidudekoori. Mais külastab TÜAN Kanadat ning annab seal mitu kontserti, m.h juubelilavastuse Eesti Majas, kontserdi Ottawa koorifestivalil Podium 2012 (kus osaletakse ka Triin Kochi töötoas). Tegu on täiesti erakordse reisiga – naiskoor kohtab väga palju Kanada eestlasi, kelle eesti maailm liigutab koori südame põhjani ja terve reisi vältel. Ehatare, Seedrioru, Eesti Maja, Tartu Colledge, korporatsioonid, Tartu tänav, sirelid, meelespead...

Juunis salvestatakse ERR-i stuudios Tõnu Kõrvitsa "Laulud laulude laulust" ja Aare Kruusimäe "Kaks armastuslaulu naiskoorile". Hooaeg lõpetatakse kontserdiga LIBERi konverentsil, peale mida lähevad TÜANi plaadid plaadimüügis nagu soojad saiad.

November on Tallinna kuu. Estonia kontserdisaalis toimub isadepäeva tähistamine (lavastaja Triin Koch) ja Mart Saare 130. sünniaastapäevale pühendatud kontsert ning Mustpeade Majas kooriühingu 30. aastapäeva galakontsert.

2013

Märtsis on naiskoori asutaja Richard Ritsingu kontsertõhtu TÜ aulas, millele järgneb tore koosviibimine ja jutuõhtu vilistlastega. Veel samal nädalal jõuab naiskoor KOORuda Eesti Muusikapäevadel Tallinnas, kus esitab tellitud uudisloomingut Olav Ehala ja Mariliis Valkoneni sulest.

Aprillis sõidab koor Sloveeniasse, et konkureerida naiskoori jaoks esimesel Europa Grand Prix’ sarja kuuluval võistlusel „Maribor 2013“.

Juunis salvestame taaskord ERR-i stuudios, toonmeistriks ikka Tanel Klesment. Raadil toimub järgmise aasta laulupeo postkaart koos Tartu Akadeemilise Meeskoori ja tantsijatega.

Augustis esineme oma lauluõde Mae Juske juures, kes avab oma leivakoja. Kuu lõpus toimub Tartu laululaval suur öölaulupidu, kus naiskoor saab jälle üle pika aja koos Eesti Rahvusmeeskooriga laulda ja proovi teha.

Oktoobri lõpus saab korp! Ugala 100-aastaseks ja on selleks puhuks tellinud TÜAN-ile haikudel põhineva Joonas Tarmi nõudliku teose „Peegelpildid“.

Detsembris on koori rõõmustamas kaks jõulukontserti: Tartu Akadeemilise Meeskooriga Salemi kirikus ja Tartu Ülikooli Kammerkooriga Rannu rahvamajas.

2014

Veebruaris tähistame teiste kooridega Vanemuise Kontserdimajas Miina Härma 150. sünnipäeva. Kuu lõpus laulame koos Brandoni Ülikooli Kammerkooriga Tartu Ülikooli aulas.

Märts kutsub meid taas Tallinnasse ERR-i stuudiosse lindistama.

Aprillis astub naiskoor enda jaoks uue suure ja uhke sammu ning korraldab koos sõpradega Tartus IX Põhjamaade üliõpilaskooride festivali (NSSS). Osa võtab 1200 lauljat 38 koorist, naiskoori juhtida on 200-pealine korraldusmeeskond. Koor on eriti uhke, et peaaegu kõik põhimeeskonna liikmed on koorilauljad TÜAN-ist või teistest sõpruskooridest. Nende rõõmsate ja kaks aastat ette valmistatud aprillipäevade jooksul toimub 10 väga head mitmekoorikontserti ja suur galakontsert "Meri. Mets. Linn", mille jaoks tellis naiskoor teose Maria Kõrvitsalt. Õhtuti tantsivad ja jutustavad nsss-lased Festivali Klubis. Festivali dirigendid saavad osa töötoast, mida viivad läbi kogenud dirigendid Marit Tøndel Bodsberg ja Maria Goundorina. Väljapanek Eesti muusikast ja festivalikooride muusikast on väljas Muusika Nurgas ning festivali lõpetab osalejate jaoks pärast galakontserti toimuv ja hommikuni kestev väga meeleolukas galaõhtusöök!

Juunis laulame Alo Ritsingu autoriõhtul, toimub Tartu laulupidu „Enne ja nüüd“ ja selle eelkontsert. Juuni lõpus sõidame teiste akadeemiliste kooridega Lätti Gaudeamusele, millele eelneb täispikk proov Pärnus ja öine heliderohke bussisõit.

Juulis on naiskoori jaoks selleaastane neljas „laulupidu“ – XXVI üldlaulupidu „Aja puudutus. Puudutuse aeg.“ Õhtuti saab laulu ja jutu lahti lüüa nii laululaval, mere ääres, koolis, trollis, sõprade juures, aidas, turul.

Oktoobris tähistab Eesti Naislaulu Selts oma 20. aastapäeva Estonia Kontserdimajas. Välja antakse naiskooride duubelplaat, kus laulab ka TÜAN.

Novembris sõidab koor Tallinnasse viimast korda lindistama, et plaat eesti uudisloominguga juubeliks valmis saada. Novembri lõpus tähistab emakeelne ülikool oma 90. aastapäeva, mille puhul kantakse taaskord teiste kooride, Paabli ja Popsidega ette Tauno Aintsi „Loomise lugu“.

Detsembris on kooril kaks jõulukontserti: Tartu Ülikooli Kammerkooriga Luunja rahvamajas ja Tartu Akadeemilise Meeskooriga vastrenoveeritud Pauluse kirikus.

2015


On tihe ja põnev kevad. Valmis saab koori plaat uudisloominguga "Võrsed". Naiskoor annab neli juubelikontserti/-etendust (lav. Maria Peterson, kunstnik-stsenarist Andri Luup) ja osaleb kahel konkursil: aprillis naiskooride võistulaulmine (I koht A-kat) ja mais Saksamaa mainekas Marktoberdorfi konkurss. Lisaks saime kutse juulikuusse Lõuna-Prantsusmaa festivalile Festival des Chœurs Lauréats, millele õnnestus nüüd lõpuks, kolmandal aastal, jah-sõna öelda.

2016

Hooaeg 2015/2016 oli tore ja toimekas hooaeg! Kogunesime kokku aasta jooksul 99 korral, millest 61 olid korralised proovid ja 23 väiksemad või suuremad esinemised. Me laulsime üle 60 teose, kusjuures kõige rohkem proove kulus teostele "Surgit Dorpatum" (M. Peterson), “Kreegi vihik” (T. Kõrvits), “Kullerkuppude aegu” (L. Veevo) ja “Pää pandas palmikohe” (A. Garšnek). Sünnipäevalauluna telliti kõige enam T. Kõrvitsa “Arm ja surm” ning A. Garšneki “Pää pandas palmikohe”.

Möödunud hooajal esinesime meie II aldi Mae veskis muinsuskaitsepäevade avaüritusel, käisime Setomaal külas Kauksi Üllel ning kuulasime ühiselt T. Kõrvitsa “Lageda laulude” esmaettekannet, laulsime RAM-iga “Unustatud laulude” kontserdil, korraldasime Tiigi Seltsimajaga koorikonverentsi ja tegime kooriuuringut (aitäh, Kooriühing, tunnustuse eest!). Jõulude ajal ühendasime jõud kõigi teiste Tartu Ülikooli muusikakollektiividega, et esitada imeilusat “Kreegi vihikut”. Käesolev aastanumber algas meie uute sõprade, teatri Must Kast juures 11 etendusega “Võõrana põhjala kõrbes”, jõudsime teha Matthew Petersoni tsükli “Surgit Dorpatum” esmaettekande ning minna TÜ kooridega külla meie vahvale Tallinna publikule. Purki sai “101 koorilaulu” (täpsemalt küll 3), mida saate ETV ekraanil uudistada juba sügisel, ning tegime väikese tuuri Pärnus, esinedes Pärnu rahvusvahelise koorifestivali kontsertidel ja väga toredal naislaulupäeval. Meie hooaja lõpetas 11.-12. juunil Triini kolme koori laulupäev Võrumaal Sulbis.
Augusti viimasel nädalavahetusel sõidab naiskoor väikesele mõnureisile Hiiumaale, kaaslasteks ka Jaan-Eik Tulve ja Paul Bobkov. Pühapäeval, 28. augustil toimub kontsert Kärdla kirikus, kus laulame koos Kärdla Kammerkooriga.

Sügisel lindistame taas ilusat Eesti koorimuusikat ETV varasalve jaoks ning alates septembri teisest poolest astub koori ette noor ja andekas dirigent Benjamin Kirk, kellel on meiega igasuguseid huvitavaid plaane! Novembris võõrustame tärkava koorihelilooja programmi seminari ning ühe jõulukontserdi kuupäeva võite ka juba kirja panna - 17. detsember Tartu Pauluse kirikus! Uue aasta alguses kuulevad meid meie Tallinna sõbrad, kellele koos Benjaminiga külla läheme. Veebruaris on Triin koori ees tagasi ning suurematest ettevõtmistest ootavad meid legendaarne põhjamaade üliõpilaskooride festival NSSS Oulus, tärkava koorihelilooja programmi lõppkontserdid ning loomulikult noorte laulupidu.


Naiskoori 72. lauluaasta sügissemester on kirev nagu oktoobrikuine Toomemägi. Hooaja avasime augusti viimasel nädalavahetusel Hiiumaal, kus dirigentide Triin Kochi, Raili Kaibaldi ning Jaan-Eik Tulve juhendamisel saime osa kaunist muusikast ning andsime koos Kärdla kammerkooriga kontserdi Kärdla kirikus. Laagri tegevustele andis lustiliste rütmikaharjutustega hoogu Viljandi kultuuriakadeemia õppejõud Paul Bobkov.

Septembri esimeses pooles tegime proove Triininga ning lisasime Estonia kontserdisaalis ERRi salve killukese naiskoorimuusikat. Saatesari „Üks koorilaul“ on järgneva kahe aasta jooksul teleekraanil laupäeva hommikuti kl 9, meie salvestatud lugudest on esimesena – 16. septembril 2017 – eetris Jonas Tarmi „Ämblikuvõrgud“ tsüklist „Peegelpildid“.

Pärast salvestust alustasid koori juures tööd energiline ja nõudlik külalisdirigent Benjamin Kirk ning alati rõõmsameelne ning julgustav koormeister Jaanus Karlson. Vanamuusika kõrval on repertuaaris ka Beni enda looming, Tormis ja Grigorjeva, kõlamas killuke Jaapanitki. Kuu aja jooksul oleme leidnud ühise hingamise ning Benil on aina sagedamini võimalus hõigata: „It’s coming!“ Ühise töö esimesi vilju saab kuulda sügiskontserdil 19. novembril kl 17 TÜ aulas.

Naiskoori lauljate eestvedamisel kutsuti sel sügisel ellu programm „Sahtlist saali“, mis julgustab alustavaid heliloojaid looma uut koorimuusikat. Kokku laekus konkursile 100 võistlustööd, nende hulgas 36 teost naiskoorile. Ootame huviga uut repertuaari, mida esitada tutvustuskontsertidel 2017. a mais.

Muidu kõik on kui ikka … Kooriga liitus sel sügisel üheksa särasilmset noorlauljat, kelle laulusuled said nopitud sügiseses laululaagris Paluperas. Semestri olulisim kontsert, jõulukontsert Tartu Akadeemilise Meeskooriga, on Pauluse kirikus 17. detsembril.

2017

Kevad on tärkamise ja rõõmu aeg! Märtsi alguses tähistasime naiskoori 72. sünnipäeva ning kõik vilistlased olid oodatud avatud proovi koos meiega laulma. Osalejate suur hulk ning ühised toredad meenutused on kindel märk sellest, et põhjust kogunemiseks ja ühiselt laulmiseks on igal aastal.

Kevadsemestris on hoogu ning seatud sihid kõrged. Triin ei ole sel kevad-suvel mitte ainult meie peadirigent, vaid hoiab silma peal kõikide Eesti neidudekooride tegemistel, on ta ju XII noorte laulu- ja tantsupeo „Mina jään“ neidudekoori liigijuht. Uhkusega saame tõdeda, et laulupeol juhatab neidudekoore teinegi meie koori lauljate seast kasvanud dirigent, Tiiu Sinipalu. Ettelaulmised oleme edukalt läbinud, seega kohtume 2. juunil lauluväljakul!

Lisaks Triinile on sel kevadel naiskoori proove juhatamas Kuno Kerge, kelle magistriõpingud EMTAs päädivad 25. aprillil uhke kontserdiga Pauluse kirikus. Kõlab Durufle „Reekviem“, selle esitamiseks on jõud ühendanud TÜAN ja TAM, solistid Arete Teemets ja Atlan Karp ning orelil prof Toomas Trass. Mai alguses aga sõidavad Eesti üliõpilaskoorid üheskoos Oulu, et tähistada kevade saabumist Põhjamaade tudengikooride festivalil NSSS, mis eelmisel korral mäletatavasti toimus Tartus. 4.-7. maini on Oulu täis muusikat ning tudenglikku lusti!

Semestri üks olulisemaid kontserte on 27. mail kl 19 ERMi sillapealsel sisealal. Kontserdil „Sahtlist saali“ tulevad esmaettekandele 15 tärkava helilooja teosed, esitajateks TÜ koorid: naiskoor, meeskoor ja kammerkoor. Prooviperiood on põnev, sest ettevalmistus käib koos heliloojatega, kes proovides nõu annavad ning oma ideede taustu avavad. Kaks selle programmi heliloojat on meil alati proovis: kontserdi programmis on kaks meie koori II soprani laulja Maarja-Liisa Pilviku helitööd ning naiskoori esituses kõlab ka Jaanus Karlsoni, meie koormeistri kirjutatud lugu.

Triin Kochi kooride esimesest ühisest suvelaagrist täitub suve hakul 10 aastat ning Pöksis kõlab sel puhul laul suisa kolmel päeval. Alustame reedel, 9. juunil kontserdiga Võrus, traditsiooniline Sulbi laulupidu toimub ikka laupäeva pärastlõunal, ühiseid tegemisi jätkub kooridel pühapäeva pärastlõunani.

2018

2018. a on Eesti vabariigi 100. sünnipäeva aasta, sündmuse pidulikkus annab tooni ka naiskoori tegemistes. Veebruaris ühendasime jõud Tartu ülikooli kammerkoori, Tartu Akadeemilise meeskoori ning lavastaja Jaanus Tepomehega ning koostööst sündis ERMi avarustes üheks õhtuks mõtisklus Eesti elust läbi erinevate aegade. Lisaks kooridele tegid etenduses „Me hommikud, me päevad, õhtud, ööd“ kaasa näitlejad Piret Simson ja Andres Mähar, teksti kirjutas just meie jaoks Kaur Riisma.

24. veebruari õhtul oli naiskooril au osaleda EV100 aastapäeva kontserdil ERMis. Meie read said uhke täienduse, kui president Kersti Kaljulaid põlise koorilauljana otsustas hümni laulmise ajal seista oma harjumuspärasel kohal II aldi hulgas.

Aastapäevapidu ei piirdunud meie jaoks siiski pelgalt Tartuga: naiskoor ja kammerkoor viisid isamaalised laulud Pärnusse, Vändrasse ja Põltsamaale, meeskoor Antslasse ja Viljandisse. Ka naiskoori 73. sünnipäeva tähistasime sel korral hoopis Soomaal mõnusa tõukekelgumatkaga sinimustvalges looduses.

Märts andis võimaluse end proovile panna ning takistustest hoolimata olime 11. märtsil naiskooride võistulaulmisel kohal, tasuks žüriilt 94,5 punkti, A-kategooria võit ning Triinile parima (või oli see vapraima?) dirigendi eripreemia. Võitu ja sünnipäeva tähistasime koos vilistlastega juba traditsiooniks saanud avatud proovis.

Aasta läheb edasi sama hooga: juunis ootab meid üliõpilaslaulupidu Gaudeamus, suvel on Tallinnas festival Europa Cantat, kindlasti kuuleb meid 25. mail TÜ aulas ühiskontserdil koos Rutgersi Ülikooli meeskooriga, 29. juunil Tartu linna päeval ning 9. juunil Sulbi laululaval koos kõigi Triini kooridega.

2019

Märkamatult ongi 2019. aasta kätte jõudnud. Kevadsemestril on meil ees ootamas mitmeid põnevaid ettevõtmisi!
Kevadsemestri suursündmus on meie kauaoodatud välisreis. Osaleme 15.-19. mail rahvusvahelisel koorikonkursil Vietnamis: Kliki siia. Meie viimasest rahvusvahelisest konkursist on möödas 3 ning koorireisist väljaspool Euroopat sootuks 6 aastat, seega on ootusärevus suur. Oleme võtnud plaani osaleda nii A-kategooria naiskooride võistluses kui ka vaimuliku muusika ja rahvamuusika kategooriates, nii et ettevalmistustööd jagub!

Kodupubliku ette astume Vietnamis esitatavate kavadega aga juba 14. aprillil Tartu ülikooli aulas naiskoori kevadkontserdil, selle kohta on õige pea tulekul ka rohkem infot!

Samuti valmistume suure innuga suvel ees ootavateks laulupidudeks, ootamas on nii üldlaulupidu "Minu arm" kui ka Tartu laulupidu. Viimane neist on meie jaoks väga eriline, sest selle kunstiline juht on meie oma dirigent Triin Koch. Sellega seoses on meil nii mõnigi põnev lisaülesanne, kuid jäägu see esialgu üllatuseks.