Naiskoori kontsert 9. märtsil TÜ aulas

22. märts 2007

Naiskoori järgmine kontsert toimub 9. märtsil kell 18.00 TÜ aulas. Kontsert on pühendatud koori pikaaegse hääleseadja R. Jõksi 111 sünniaastapäevale.