Palju koorisiseseid sündmusi

7. juunil võeti vastu 10 noorlauljat, kellest said täieõiguslikud koori liikmed. Oleme nende üle uhked ja õnnelikud! Rõõmustamist oli veel ka aruandevalimiskoosolekul: meil on 2 tublit alati kõikides proovides ja üritustel kohal olnud lauljat: Hanna-Liisa ja Annely ning tubli häälerühm I alt, kelle kohalkäimise protsent oli kõrgeim.
Koor valis ka hooajaks 2012/2013 presidendi – Anne Haller ja koorivanema – Karoliina Kalda.
Ootame juba põnevil uut hooaega!