Ajalugu

Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori alguseks saab lugeda 3. märtsi 1945, kui rektor Alfred Koort andis nõusoleku Tartu Ülikooli muusikaõpetaja Richard Ritsingu avaldusele asutada naiskoor. Richard Ritsingust sai ka koori esimene dirigent. Esimestes proovides Tartu Ülikooli vana kohviku kütmata ruumides võis näha umbkaudu 35 noort naist. Kuid poole aastaga kasvas koor 80-liikmeliseks – olgugi et sõda ja selle haavad veel kõikjal ümber, noored on ikka noored ja südame suvel ei saa mitte vaiki olla.

Enamik koori lauljaskonnast on Tartu Ülikooli tudengid ja vilistlased ning Tartu Heino Elleri nimelise muusikakooli õpilased. Õppivate inimeste rohkus muudab naiskoori koosseisu pidevalt vahelduvaks, kuid samas väga nooruslikuks. Loomisest alates on koor osalenud kõikidel Eesti laulupidudel, olnud üks üliõpilaslaulupidude Gaudeamus traditsiooni algatajaid ja kandjaid. Iga-aastaselt toimuvad kontserdid talvel ja kevadel ning on saanud traditsiooniks Triin Kochi kooride laulupäevad juuni keskel.

Algusaegadest

1945 Koor astub esimest korda avalikult üles 29. aprillil 1945 pidulikul aktusel ülikooli aulas. Esimese iseseisva kontserdi annab koor 28. oktoobril ülikooli aulas.

1946 Üldkoosoleku 29. septembri otsusega nimetatakse koor Tartu Akadeemiliseks Naiskooriks.
Toimuvad ka esimesed ühisüritused Tartu Akadeemilise Meeskooriga ning pannakse alus kooride ühislaulmistele. Sünnivad ka tänaseni püsivad laulu- ja sõprussidemed Eesti Rahvusmeeskooriga ja TPI meeskooriga (tänane Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor).

1947 Koor paisub. Sügisel koguneb 209 lauljat. On ka esimese sõjajärgse üldlaulupeo aasta ning siitpeale võtab TÜAN osa kõikidest üldlaulupidudest ning kohalikest laulupäevadest.

1948 Aprillis sõidab koor esimesele välisreisile marsruudis Riia-Kaunas-Vilnius. Reisi tipphetkeks on kontsert Kaunase ooperiteatris.
Koor saab oma märgi.

1949 Koori hääleseadjaks saab koloratuursopran Agnes Treier, koori algusaastatel tegeleb hääleseadega ka Richard Ritsingule, hiljem ka Alma Kurtna.

1950 Toimub koori teine kontsertreis marsruudil Pihkva-Leningrad-Narva-Kiviõli.
Koor nimetab end juhatuse otsusega Tartu Riikliku Ülikooli Naiskooriks.

1952 Toimub menukas kontsertreis Riiga. Kooriga liitub kontsertmeister Vaike Klaar.

1954 Oktoobris sõidab koor taas kontsertmatkale Kaunasesse ja Vilniusesse.

1955 Naiskoor tähistab 10-aastast juubelit. Aasta lõpul toimuval kunstilise isetegevuse vabariiklikul ülevaatusel saab naiskoor esimese koha.

1956 Aprillis toimub kontsertreis Leningradi. Koor saab endale akadeemiliste kooride vormimütsi – valged, musta äärega.
Koos meeskooriga korraldatakse Tartus esimene rahvusvaheline üliõpilaslaulupidu “Gaudeamus”. Peo üldjuhiks on Richard Ritsing.
Koori hääleseadjaks saab Rudolf Jõks.

1957 Koor saab oma moto. Sõnad kirjutas koori laulja Valli Kaselaid, viisistas Richard Ritsing.

1959 Kevadel saab koor oma lipu.

/…/

2001

Eesti Vabariigi President Lennart Meri autasustab Vaike Uibopuud Valgetähe III klassi ordeniga.

Kontsertreis Saksamaale, kus esinetakse Bonnis koos Bonni Ülikooli sümfooniaorkestriga.

Esinemine Eesti Muusikaakadeemia tudengi Triin Kochi kontsert-lõpueksamil TÜ aulas A. Vivaldi „Gloriaga“ (solistid Merle Jalakas, Karmen Puis).

Osavõtt Peipsiäärsete maakondade laulupeost Põlvas.

Belgias rahvusvahelisel Maasmecheleni koorikonkursil saavutatakse oma kategoorias III koht.

Esinemine Suurbritannia troonipärijale prints Charlesile ja Tartu Ülikooli rektor Jaak Aaviksoole TÜ Ajaloomuuseumis.

2002

Esinemine Mart Saare 120. sünniaastapäeva mälestuskontserdil.

Hoogustub häälerühmaõhtute traditsioon nii omavahel kui Tartu Akadeemilise Meeskoori häälerühmi kaasates.

2003

Osavõtt rahvusvahelisest koorikonkursist “Tallinn 2003”. Korrastustalgud Alatskivi lossipargis koos Revalia Kammermeeskooriga.

Tartut külastab Turu/Åbo Ülikooli meeskoor, kellega uuendatakse vanu sõprussidemeid. Leiab aset meeleolukas sõit Poola Szceczinisse, kus toimub Läänemeremaade Üliõpilaskooride festivalil.

Koos Revalia Kammermeeskooriga lauldakse ansambli Fix kolmel hüvastijätukontserdil Tartus, Tallinnas ja Pärnus.

Traditsioonilisel jõulukontserdil Salemi kirikus dirigeerib TÜ naiskoori külalisdirigendina Toomas Voll. Ilmuma hakkab koori häälekandja „U-duur“.

2004

Eesti kammerkooride konkursil Rakveres võidetakse I koht kammernaiskooride kategoorias, naiskoorile omistatakse eripreemia kohustusliku C. Kreegi teose (“Meil aiaäärne tänavas”) parima esituse eest ning Klassikaraadio eripreemia Eesti koorimuusika kõrgetasemelise esituse eest. Kokkuvõttes saavutatakse parim võimalikest – II koht Eesti Muusikaakadeemia poolprofessionaalse kammerkoori “Voces Musicales” järel.

Kevadkontserdil kantakse TÜ aulas ette dirigent Triin Kochi magistrieksamina G. B. Pergolesi suurvorm „Stabat Mater“ (solistid Kädy Plaas, Ivo Posti, kontsert toimub koostöös kammerorkestriga “Neli temperamenti”).

2005

Esitletakse helilooja Ester Mägi loominguga heliplaati “Laulupuu”, mis valmib koostöös Eesti Rahvusmeeskoori ja Klassikaraadioga. Naiskoor laulab plaadil kuut Ester Mägi naiskooriteost.

Eesti naiskooride võistulaulmisel saavutatakse A-kategoorias esikoht, samuti määratakse koorile eriauhind oma kategooria parima kohustusliku laulu (V. Tormis “Sääl on me kodu”) esitamise eest. Parima dirigendi preemia saab Vaike Uibopuu.

Kevade lõpul on koori 60. ja Vaike Uibopuu 65. sünnipäeva tähistamine. Pidustuste raames esitletakse naiskoori uut heliplaati “Eesti mustrid”.

Osavõtt Soomes toimuvast Põhjamaade Üliõpilaskooride festivalilist. Osalemine Eduard Tubina mälestuspäeval Alatskivil ning Veljo Tormise juubelipidustustel Pärnus.

2005. aasta sügisest alustab Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori peadirigendina Triin Koch.

2006

Euroopa Liidu Kultuuri- ja Haridusprogrammi Socrates raames ootab noort dirigenti Triin Koch ja ülikooli naiskoori ees põnev koostöö mitmete Euroopa kooride ja dirigentidega. Projekti eesmärgiks on aktiviseerida inimeste huvi erinevate kultuuride ja keelte vastu koorimuusika esitamise ja kuulamise kaudu.

Koor annab kontserdid Novgorodis ja Peterburis.

Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor pärjatakse tiitliga „aasta naiskoor 2005“.

2007

Jaanuaris esineb naiskoor Ester Mägi 85. sünnipäeva tähistaval kontserdil Estonia kontserdisaalis.

Toimub koori iga-aastane kevadkontsert, mis sel aastal on pühendatud koori kauaaegse hääleseadja Rudolf Jõksi 111. sünniaastapäevale. Kontserdil esinevad ka Teele Jõks, Eerik Jõks ja ETV noortekoor (dirigent Külli Kiivet).

Märtsis on koor keeleõppe- ja kontsertreisil Itaalias, kus pikemaks peatuspaigaks on Toscana maakond.

Koori külastab Soome Åbo Akadeemia meeskoor. Iga-aastasel kevadkontserdil lauldakse seekord ühes Inseneride Meeskooriga.

Tartu Ülikooli 375. aastapäeva tähistamiseks annab üliõpilaskooride ühendkoor üle Eesti kolm kontserti, esitades Carl Orffi „Carmina Buranat“. TÜAN jagab lava Tartu Akadeemilise Meeskoori, TÜ Kammerkoori, TTÜ Akadeemilise Naiskoori ja Meeskooriga. Solistidena astuvad üles Aile Asszony ja Mati Turi. Koore, soliste ja Pärnu linnaorkestrit juhatab Jüri Alperten. Pidustused kulmineeruvad suurejoonelise Kuningas Gustavi galaga Vanemuise kontserdimajas, kus lauldakse küll mitte Rootsi kuningale, kuid vähemalt kuninganna Silviale.

19. oktoobril avatakse laulupidude traditsioonile pühendatud laulupeomuuseum, mille eestvedaja on TÜANi kauaaegne laulja ja vilistlane Heivi Pullerits.

2008

Aasta algab Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud üritustega.

TÜANi kauaaegne dirigent ja praegu TÜAN Tartu Vilistlaskoori juhatav Vaike Uibopuu saab Tartu linna aukodanikuks. Märtsi lõpus esinetakse koorijuhi, helilooja, üldlaulupidude üldjuhi ja õpetaja Richard Ritsingu 105. aastapäevale pühendatud kontserdil. Koos TÜANiga laulavad Tartu Akadeemiline Meeskoor, TÜAN Tartu Vilistlaskoor, Eesti Meestelaulu Seltsi Tartu Meeskoor, segakoor Vanemuine. Richard Ritsing oli Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori esimene dirigent ja juhatas koori 1945–1963.

Naiskoor valitakse Iirimaal toimuva Corki rahvusvahelise koorikonkursi võistlejate hulka. Olgugi et koor auhinnadiplomitega kodumaale ei naase, siis väga hea kõrva- ja silmakogemuse üle nõnda kõrgetasemeliselt festivalilt on koorilauljad ja dirigent väga rahul. Tegu on koori esimese rahvusvahelise konkursiga Triin Kochi juhendamisel.

Mai lõpus laulab koor koos Tartu Akadeemilise Meeskoori, TÜ Kammerkoori, TTÜ Akadeemilise Meeskoori ja TTÜ Akadeemilise Naiskooriga Pärnu Rahvusvahelise Koorifestivalil taaskord Carl Orffi kantaati „Carmina Burana“.

Novembri lõpus toimub Gustav Ernesaksa 100. sünniaastapäevale pühendatud naiskooride võistulaulmine, kus TÜAN pärjatakse A-kategoorias I kohaga. Koori dirigent Triin Koch pälvib parima dirigendi eripreemia.

Gustav Ernesaksa 100. aastapäevale pühendatud juubeliaasta kulmineerub suurte kontsertidega TÜ aulas ja Estonia kontserdisaalis. Lisaks naiskoorile on laval ka Eesti Rahvusmeeskoor, Tartu Akadeemiline Meeskoor, TÜ Kammerkoor ning mitmed solistid.

2009

Eesti Kooriühing kuulutab välja aasta dirigendi 2008, kelleks on Triin Koch.

Antakse välja TÜ Akadeemilise Naiskoori helikandja „Tähemõrsja“ (Star Bride) kordustiraaž.

Naistepäeva nädalavahetuse veedab koor Helsingis, kus annab kaks kontserti ja osaleb teiste põhjamaade kooridega töötubades.

Koor esineb väga edukalt rahvusvahelisel koorikonkursil „Tallinn 2009“: nii mees- ja naiskooride kui ka kaasaegse muusika kategoorias saavutatakse III koht. Dirigent Triin Koch nimetatakse festivali parimaks dirigendiks.

Juba teist korda kogunevad Triin Kochi koorid ühiselt iga-aastast laulupäeva pidama – siit alates dirigendi enda kodukohta Võrumaale.

Esinetakse maestro Neeme Järvi juhatamisel Leigo järvel Beethoveni sümfooniga nr. 9 d-moll. Solistidena astuvad üles Annely Peebo, Aile Asszonyi, Oliver Kuusik, ühendkoori moodustavad TÜAN, Revalia Kammermeeskoor ja ETV tütarlastekoor.

Septembris sõidab naiskoor konkursireisile Bergenisse, kust naaseb III Griegi-nimeliselt rahvusvaheliselt koorifestivalilt III kohaga nii vaimuliku kui ilmaliku muusika kategooriast. Lisaks valitakse koor Grand Prix’ vooru.

Isadepäevakontserdil Estonia kontserdisaalis esinevad TÜAN, TÜ Kammerkoor ja Tartu Karlova Gümnaasiumi poisteansambel.

Emakeelse ülikooli 90. aastapäevale pühendatud kontsert-etendustel (lavastaja Margus Kasterpalu) esinevad kõik TÜ isetegevuskollektiivid, kaasa arvatud naiskoor.

2010

Aprillis tähistab naiskoor suurejooneliselt oma 65. aastapäeva. Kaks Anne Türnpu lavastatud kontsert-etendust „Kallis kul’la mu sõsarõni“ (TÜ aulas ning Tallinnas lauluväljaku klaassaalis) on uus etapp koori tegevuses – väljutakse koorikontserdi tavapärasest vormist. Ilmub koori ajalehe „U-duur“ juubeli väljaanne. Koori uueks auliikmeks nimetatakse Vaike Uibopuu, koori endine dirigent.

Koori endine dirigent Vaike Uibopuu tähistab oma juubelit kahe kontserdiga Tartus ja Tallinnas, kus astuvad üles Vaike Uibopuu endised koorid (TÜAN, TÜKK, TÜAN Tartu ja Tallinna vilistlaskoorid) ja sõbrad.

Eesti Naislaulu Selts nimetab TÜANi aasta naiskooriks 2010.

Koor võõrustab kõrgetasemelist Saksamaa Hannoveri tütarlastekoori, väga põnevaks kujunevad ühised proovitunnid.

TÜAN laulab ja ütleb suure aitäh koori asutajaliikmele ja esimesele presidendile Irene Maaroosile tema 100. sünniaastapäevale pühendatud näitusel Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumis.

Koos Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskooriga antakse Tartu Jaani kirikus jõulukontsert „Nii elevil, nii rõõmus“, toimub ka traditsioonile jõulukontsert Tartu Akadeemilise Meeskooriga TÜ aulas.

2011

Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor ja Triin Koch valitakse Tartu linna kultuuri aasta aunimetuse laureaadiks.

Naiskoor võtab osa rahvusvahelisest koorifestivalist „Tallinn 2011“ ning naaseb I preemiaga naiskooride kategoorias. Triin Kochi autasustatakse Eesti Kooriühingu eripreemiaga, olles Eesti kooridest kõrgeima punktisumma saanud koori juht. Koor pääseb esmakordselt sel festivalil Grand Prix’ vooru.

Aprilli lõpus löövad Naiskoori naised kaasa Arne Merilai juubeli pimeetendus-performance’il Tartu Kirjanike maja krüptis. Intiimne etteaste, mille helid lõid ja sõlmisid juubilari jaoks kokku Anne Türnpu, Eva Klemets, Mart Koldits, Elina Pähklimägi ja Kristjan Sarv.

Valmivad uued sõlekujulised rinnamärgid teenelistele lauljatele (kavandi autor Illar Meeru).

Naiskoori kevadkontserdil tuleb esmaettekandele Tõnu Kõrvitsa poolt TÜANile kirjutatud teos „Laulud laulude laulust“. Teose kinkis koorile 65. aastapäevaks Tartu Ülikooli Kammerkoor.

Mai lõpus võõrustab naiskoor Nebraska Wesleyani Ülikooli segakoori.

Septembri alguses esineb TÜAN etendusega „Jakob, oh Jakob“ (lav Anne Türnpu) teater NO99 Põhuteatris ja festivalil Draama2011. Mõlemad etendused on väljamüüdud.

Novembris tähistavad TÜAN ja tema vilistlased koormeister Ene Ahvena tööjuubelit „40 aastat TÜANi koormeistrina“.

Detsembris toimuval jõulukontserdil tuleb esmaettekandele Aare Kruusimäe poolt Triin Kochile kirjutatud teos „2 armastuslaulu naiskoorile“.

2012

Dirigent Triin Koch kuulutatakse Tartumaa Kultuuripärliks 2011. Koos TTÜAN-iga lükatakse käima naiskooride „Sukasäärelauliku“ projekt. 2014. aasta lõpuks on lauliku omale soetanud 970 inimest.

Veebruaris harjutame taas etenduseks „Jakob, oh Jakob“ ning esitame seda 23. veebruaril Vanemuises Eesti Vabariigi 94. aastapäeva kontsertaktusel.

Märtsis antakse sünnipäevakontsert Elvas ning võidetakse Ester Mägi 90. sünnipäevale pühendatud nais- ja neidudekooride võistulaulmine. Lisaks saab Triin Koch dirigendipreemia.

Kuu enne üle lombi lendamist võõrustab naiskoor Montreali neidudekoori. Mais külastab TÜAN Kanadat ning annab seal mitu kontserti, m.h juubelilavastuse Eesti Majas, kontserdi Ottawa koorifestivalil Podium 2012 (kus osaletakse ka Triin Kochi töötoas). Tegu on täiesti erakordse reisiga – naiskoor kohtab väga palju Kanada eestlasi, kelle eesti maailm liigutab koori südame põhjani ja terve reisi vältel. Ehatare, Seedrioru, Eesti Maja, Tartu Colledge, korporatsioonid, Tartu tänav, sirelid, meelespead…

Juunis salvestatakse ERR-i stuudios Tõnu Kõrvitsa “Laulud laulude laulust” ja Aare Kruusimäe “Kaks armastuslaulu naiskoorile”. Hooaeg lõpetatakse kontserdiga LIBERi konverentsil, peale mida lähevad TÜANi plaadid plaadimüügis nagu soojad saiad.

November on Tallinna kuu. Estonia kontserdisaalis toimub isadepäeva tähistamine (lavastaja Triin Koch) ja Mart Saare 130. sünniaastapäevale pühendatud kontsert ning Mustpeade Majas kooriühingu 30. aastapäeva galakontsert.

2013

Märtsis on naiskoori asutaja Richard Ritsingu kontsertõhtu TÜ aulas, millele järgneb tore koosviibimine ja jutuõhtu vilistlastega. Veel samal nädalal jõuab naiskoor KOORuda Eesti Muusikapäevadel Tallinnas, kus esitab tellitud uudisloomingut Olav Ehala ja Mariliis Valkoneni sulest.

Aprillis sõidab koor Sloveeniasse, et konkureerida naiskoori jaoks esimesel Europa Grand Prix’ sarja kuuluval võistlusel „Maribor 2013“.

Juunis salvestame taaskord ERR-i stuudios, toonmeistriks ikka Tanel Klesment. Raadil toimub järgmise aasta laulupeo postkaart koos Tartu Akadeemilise Meeskoori ja tantsijatega.

Augustis esineme oma lauluõde Mae Juske juures, kes avab oma leivakoja. Kuu lõpus toimub Tartu laululaval suur öölaulupidu, kus naiskoor saab jälle üle pika aja koos Eesti Rahvusmeeskooriga laulda ja proovi teha.

Oktoobri lõpus saab korp! Ugala 100-aastaseks ja on selleks puhuks tellinud TÜANile haikudel põhineva Joonas Tarmi nõudliku teose „Peegelpildid“.

Detsembris on koori rõõmustamas kaks jõulukontserti: Tartu Akadeemilise Meeskooriga Salemi kirikus ja Tartu Ülikooli Kammerkooriga Rannu rahvamajas.

2014

Veebruaris tähistame teiste kooridega Vanemuise Kontserdimajas Miina Härma 150. sünnipäeva. Kuu lõpus laulame koos Brandoni Ülikooli Kammerkooriga Tartu Ülikooli aulas.

Märts kutsub meid taas Tallinnasse ERR-i stuudiosse lindistama.

Aprillis astub naiskoor enda jaoks uue suure ja uhke sammu ning korraldab koos sõpradega Tartus IX Põhjamaade üliõpilaskooride festivali (NSSS). Osa võtab 1200 lauljat 38 koorist, naiskoori juhtida on 200-pealine korraldusmeeskond. Koor on eriti uhke, et peaaegu kõik põhimeeskonna liikmed on koorilauljad TÜAN-ist või teistest sõpruskooridest. Nende rõõmsate ja kaks aastat ette valmistatud aprillipäevade jooksul toimub 10 väga head mitmekoorikontserti ja suur galakontsert “Meri. Mets. Linn”, mille jaoks tellis naiskoor teose Maria Kõrvitsalt. Õhtuti tantsivad ja jutustavad nsss-lased Festivali Klubis. Festivali dirigendid saavad osa töötoast, mida viivad läbi kogenud dirigendid Marit Tøndel Bodsberg ja Maria Goundorina. Väljapanek Eesti muusikast ja festivalikooride muusikast on väljas Muusika Nurgas ning festivali lõpetab osalejate jaoks pärast galakontserti toimuv ja hommikuni kestev väga meeleolukas galaõhtusöök!

Juunis laulame Alo Ritsingu autoriõhtul, toimub Tartu laulupidu „Enne ja nüüd“ ja selle eelkontsert. Juuni lõpus sõidame teiste akadeemiliste kooridega Lätti Gaudeamusele, millele eelneb täispikk proov Pärnus ja öine heliderohke bussisõit.

Juulis on naiskoori jaoks selleaastane neljas „laulupidu“ – XXVI üldlaulupidu „Aja puudutus. Puudutuse aeg.“ Õhtuti saab laulu ja jutu lahti lüüa nii laululaval, mere ääres, koolis, trollis, sõprade juures, aidas, turul.

Oktoobris tähistab Eesti Naislaulu Selts oma 20. aastapäeva Estonia Kontserdimajas. Välja antakse naiskooride duubelplaat, kus laulab ka TÜAN.

Novembris sõidab koor Tallinnasse viimast korda lindistama, et plaat eesti uudisloominguga juubeliks valmis saada. Novembri lõpus tähistab emakeelne ülikool oma 90. aastapäeva, mille puhul kantakse taaskord teiste kooride, Paabli ja Popsidega ette Tauno Aintsi „Loomise lugu“.

Detsembris on kooril kaks jõulukontserti: Tartu Ülikooli Kammerkooriga Luunja rahvamajas ja Tartu Akadeemilise Meeskooriga vastrenoveeritud Pauluse kirikus.

2015

Kevadel valmis koori plaat uudisloominguga “Võrsed”.

Toimekal kevade annab naiskoor neli juubelikontserti/-etendust (lavastaja Maria Peterson, kunstnik-stsenarist Andri Luup) ja osaleb kahel konkursil: aprillis naiskooride võistulaulmine (I koht A-kat) ja mais Saksamaa mainekas Marktoberdorfi konkurss.

Lisaks saime kutse juulikuusse Lõuna-Prantsusmaa festivalile Festival des Chœurs Lauréats, millele õnnestus nüüd lõpuks, kolmandal aastal, jah-sõna öelda.

Sügisel esinesime meie II aldi Mae veskis muinsuskaitsepäevade avaüritusel.

Toreda kultuuripäeva raames käisime Setomaal külas Kauksi Üllel ning kuulasime ühiselt T. Kõrvitsa “Lageda laulude” esmaettekannet

Koos Eesti Rahvusmeeskooriga esitasime Eesti Kooriühingu kontserdisarja kontserdil “Unustatud laulud” ununenud koorimuusika pärleid.

TÜANi ja Tiigi Seltsimaja eestvedamisel toimus koorikonverentsi ning viid läbi tegime kooriuuring.

Jõulude ajal ühendasime jõud kõigi teiste Tartu Ülikooli muusikakollektiividega, et esitada imeilusat “Kreegi vihikut”.

2016

Uus aastanumber algas meie uute sõprade, teatri Must Kast juures 11 etendusega “Võõrana põhjala kõrbes”

Kevadel toimus TÜANi 70 juubeliks kingitud Matthew Petersoni tsükli “Surgit Dorpatum” esmaettekanne.

TÜ kooride ja “Kreegi vihikuga” läksime külla meie vahvale Tallinna publikule.

Purki sai “101 koorilaulu” (täpsemalt küll 3), mis alates sügisest ETV ekraanidele jõudsid.

Külastasime Pärnut, kus esinesime Pärnu rahvusvahelise koorifestivali kontsertidel ning saime osa toredast naislaulupäevast.

Hooaja lõpetasime taas Triini kooride laulupäev Võrumaal Sulbis.

Uue hooaja alustuseks sõitsime mõnureisile Hiiumaale, kaaslasteks ka Jaan-Eik Tulve ja Paul Bobkov. Laulsime koos Kärdla Kammerkooriga ühisel kontserdil Kärdla kirikus.

Septembri esimeses pooles tegime proove Triininga ning lisasime Estonia kontserdisaalis ERRi salve “101 koorilaulu” raames killukese naiskoorimuusikat.

Alates septembri teisest poolest astus külalisdirigendina koori ette energiline ja nõudlik külalisdirigent Benjamin Kirk ning alati rõõmsameelne ning julgustav koormeister Jaanus Karlson.

Sügise jooksul leitud ühine hingamine andis Benile aina sagedamini võimalus hõigata: „It’s coming!“
Sügisesel kontserdil kõlas vanamuusika kõrval ka Beni enda looming, Tormis ja Grigorjeva, kõlamas killuke Jaapanitki.

Naiskoori lauljate eestvedamisel kutsuti ellu programm „Sahtlist saali“, mis julgustab alustavaid heliloojaid looma uut koorimuusikat. Novembris võõrustati tärkava koorihelilooja programmi seminari.

Jõule tähistasime jõulukontserdil koos Tartu Akadeemilise Meeskooriga.

2017

Jaanuaris külastasime viimaseks kontserdiks Benjaminiga ka Tallinna koorisõpru.

Märtsi alguses tähistasime naiskoori 72. sünnipäeva ning kõik vilistlased olid oodatud avatud proovi koos meiega laulma.

Mai alguses tähistati koos Eesti üliõpilaskooridega kevade saabumist Põhjamaade tudengikooride festivalil NSSS Soomes Oulus.

Aprillis juhatas Kuno Kerge magistrieksam-kontserdil naiskoori ja Tartu Akadeemilist meeskoori, kõlas Durufle „Reekviem“, solistid Arete Teemets ja Atlan Karp ning orelil prof Toomas Trass.

Mai kuus toimus ERMi sillapealsel sisealal kontsert „Sahtlist saali“, kus tuli TÜ kooride esituses esmaettekandele 15 tärkava helilooja teosed. Kontserdiks ettevalmistudes käisid proovides nõu andmiseks ning oma ideede taustade avamiseks heliloojad. Kontserdi programmis oli ka kaks meie koori II soprani laulja Maarja-Liisa Pilviku helitööd ning Jaanus Karlsoni, meie koormeistri kirjutatud lugu.

Triin Kochi kooride esimesest ühisest suvelaagrist täitus suve hakul 10 aastat ning Pöksis kõlas sel puhul laul suisa kolmel päeval: alustati kontserdiga Võrus, toimus traditsiooniline Sulbi laulupidu ning ühiseid tegemisi ja laulmisi jätkus pühapäeva pärastlõunani.

XII noorte laulu- ja tantsupeo „Mina jään“ raames laulsime uhkelt neidudekooride seas liigijuhi Triin Kochi juhatamisel. Laulupeol juhatas neidudekoore teinegi meie koori lauljate seast kasvanud dirigent, Tiiu Sinipalu.

Sügisest alustas TÜANi koormeistri ametis Kaisa Kuslapuu, kes on võitnud koori südame hea huumori ja laiahaardelise pillimänguoskusega.

2018

2018. a on Eesti vabariigi 100. sünnipäeva aasta ning sündmuse pidulikkus annab tooni ka naiskoori tegemistes.
Veebruaris ühendasime jõud Tartu ülikooli kammerkoori, Tartu Akadeemilise meeskoori ning lavastaja Jaanus Tepomehega ning koostööst sündis ERMi avarustes üheks õhtuks mõtisklus Eesti elust läbi erinevate aegade. Lisaks kooridele tegid etenduses „Me hommikud, me päevad, õhtud, ööd“ kaasa näitlejad Piret Simson ja Andres Mähar, teksti kirjutas just meie jaoks Kaur Riisma.
Piduliku ringreisi raames viisid isamaalised laulud naiskoor ja kammerkoor Pärnusse, Vändrasse ja Põltsamaale ning meeskoori Antslasse ja Viljandisse.

24. veebruari õhtul oli naiskooril au osaleda EV100 aastapäeva kontserdil ERMis. Meie read said uhke täienduse, kui president Kersti Kaljulaid põlise koorilauljana otsustas hümni laulmise ajal seista oma harjumuspärasel kohal II aldi hulgas.

Naiskoori 73. sünnipäeva tähistasime sel korral hoopis Soomaal mõnusa tõukekelgumatkaga sinimustvalges looduses.

Kevadel saavutasime haiguste kiuste naiskooride võistulaulmisel 94,5 punktiga A-kategooria võidu ning Triini pärjati parima (või oli see vapraima?) dirigendi eripreemiaga.

Mai kuus toimus TÜ aulas ühiskontsert Tartusse külla tulnud Rutgersi Ülikooli meeskooriga.

Juunis toimus meie omas Tartus üliõpilaslaulupidu Gaudeamus, kus Tõnu Kaljuste juhatamisel esitati vaatemängulisel avatseremoonial Carl Orff’i “Carmina Burana”.

Suvel osaleti Tallinnas festival Europa Cantat. Koor astus üles ühiskontserdil Šveitsi noortekooriga ning nautis koorirahva tormilist aplausi Estonian Highlights kontserdil Estonia kontserdisaalis.

Sügisel esinesime Tartus ja Tallinnas vaimuliku muusika kontsertidega. Kuna koormeistri Kaisa Kuslapuu näol oli organist omast käest võtta, siis kõlasid naiskoori ja oreli koostöös Felix Mendelssohn-Bartholdy „Kolm motetti naiskoorile, Op. 39“ ja Francis Poulenc „Litanies a la Vierge Noire“.

2019

Aprillis toimus kevadkontsert, kus esitati ka Vietnami koorikonkursil esitusele tulevat kava.

Kevadsemestri suursündmuseks oli osalemine 15.-19. mail rahvusvahelisel koorikonkursil Vietnamis.
Naiskoori esimese Hooandja kampaania raames andsid Vietnamisse jõudmiseks oma toetava panuse ka paljud head hooandjad. Aitäh!
Vietnamis pärjati naiskoori esikohaga kõigis kolmes võistluskategoorias: vaimuliku muusika kategoorias, rahvalaulude kategoorias ning nais- ja meeskooride A-kategoorias.

Juuni alguses toimus tuntud headuses Triin Kochi kooride laulupäev Sulbis.

Juuni lõpetas kolmepäevase pidustusena Tartu laulupidu, mille eestvedajateks ka Triin ja meie I sopran Maarja.

Hooaja lõpetas üldlaulupidu “Minu arm” Tallinna lauluväljakul.

Novembris käis naiskooril külas Helsingi meeskoori Akademiska sångföreningen ühiskontsert, kellele naiskoor omakorda Helsingisse külla sõitis. Koos toimusid kontserdid nii Tartus kui ka Helsingis.

Rahvusülikooli 100 tähistamiseks valmis Pärt Uusbergi teos segakoorile ja sümfooniaorkestrle “…ja tuulelaeval valgusest on aerud”, mida esitasid kontsertidel Tartus, Pärnus ja Tallinnas Tartu Ülikooli Sümfooniaorkester ja kolm koori — Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoor, Tartu Ülikooli Akadeemiline Meeskoor ja Tartu Ülikooli Kammerkoor.

2020

Eesti Kooriühing nimetas aasta koorideks 2019 Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoori ja naiskoori Vanaemad, aasta dirigent 2019 on Triin Koch ja aasta suurteod 2019 on juubelilaulupidu “Minu arm” ja Tartu laulupidu “Laulupeo 150. sünnipäev”.

3. märtsil sai naiskoor 75 aasta vanuseks. Kevadesse planeeritud juubeliüritused tuli paraku teadmata ajaks edasi lükata.

Üle pika laulupausi kooriga taaskohtumine toimus erandkorras augustikuusse lükkunud Triin Kochi kooride XIII laulupäeva kontserdil “Jällenägemised”.

Ka uuel semestril jäid paljud kavandatud tegevused ja kontserdid ära, sealhulgas otsustati ära jätta varasemalt edasi lükatud juubeliüritused. Siiski õnnestus 31. oktoobril tähistada Vaike Uibopuu juubelit Tartu Ülikooli aulas toimunud konstserdiga “Oo, muusika”!

2021

2020. aasta lõpust 2021. aasta kevadeni kestnud laulupausi järel kohtusime juunikuus Triin Kochi kooride XIV laulupäeva kontserdil “Sinise taeva all”.

Tegusal sügisel esineti Eesti Lauljate Liit 100 kontsertidel Tartus ja Tallinnas.

Tartu Ülikooli peahoone aulas toimus Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori kontsert „Pöördumine“, kus kõlasid Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoorile teosed loonud noored eesti heliloojad, tuntud ja naiskoorimuusika klassikasse kuuluvad teosed ning Triin Soometsa luuletekstid. Kontserdi lavastas Kati Kivitar.

2022

2022. aasta kevadel esinesime varasemalt Olav Ehala juubeliks kavandatud, kuid edasilükkunud kontserdil Olav Ehala 70+.

Triin Kochi kooride XV juubelilaulupäeva puhul toimus kontsert Pauluse kirikus ja loomulikult traditsiooniline kontsert Sulbi laululaval.

Juuni kuus võeti osa Eesti Naislaulu Seltsi ja Eesti Meestelaulu Seltsi ühisest laulupäevast “KODU(L)OOTUS” ning käidi Vilniuses Baltimaade üliõpilasfestivalil Gaudeamus.

Koorikaaslastega üheskoos käidi meelt lahutamas parvematkal Emajõel.