Koor


TÜAN kevadel 2011

TÜAN kevadel 2011 (foto: Mait Jüriado)

Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor (TÜAN) on praeguseks juba 74 aastat pidevalt tegutsenud kontsertkoor. Tartu Ülikool on meie matrooniks ja esimeseks toetajaks. Akadeemilisus kajastub meie repertuaaris oleme kontsertkoor, kuigi meie lauljad on valdavalt asjaarmastajad. Meie dirigendiks on suurepärane Triin Koch.

Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori lauljaskonnast moodustavad enamiku Tartu Ülikooli tudengid ja vilistlased. Õppivate noorte rohkus muudab naiskoori koosseisu pidevalt vahelduvaks, kuid samas väga nooruslikuks ja ärksaks. Loomisest alates on koor osalenud kõikidel Eesti laulupidudel, olnud üks üliõpilaslaulupidude Gaudeamus traditsiooni algatajaid ja kandjaid.

TÜAN kevadel 2015

"Raua needmine" juubelietendusest "Kasvu.Hoone". Foto: Andres Tennus

Millised on need noored ja nooruslikud naised, kes laulavad Tartu Ülikooli Akadeemilises Naiskooris? Isiksustena erinevad, nagu me kõik, kuid kes eneseteostuse ja laulmisrõõmu eest ei pea nad õpingute ja töö kõrvalt paljuks osaleda korralistes proovides kaks korda nädalas. Naiskoor võtab uusi lauljaid vastu tavaliselt septembris; proovidele lisanduvad laululaagrid ja hääleseadetunnid ning kooriliikmeks olemine pakub lisaks laulmisele võimaluse ka aktiivseks seltsieluks. Ka see on, mis seal salata, tudengielus oluline.Naiskoor on ka Facebookis, MySpace'is ja Youtube'is.