Dirigendid


Hooajal 2019/2020 töötavad Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskooriga:

Triin Koch - dirigent
Kaisa Kuslapuu - koormeister
Vivian Kallaste - hääleseadja


 

Triin Koch

Koori dirigent Triin Koch (s. 1975) lõpetas H. Elleri muusikakooli dirigeerimise erialal 1997. aastal (Vaike Uibopuu klass). Aastatel 1997-2001 õppis Triin kooridirigeerimise erialal Eesti Muusikaakadeemias, prof Kuno Arengu käe all. Lõputöö Vivaldi „Gloria” tuli ettekandele koos Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskooriga.

Triin alustas 2001. aastal magistriõpingud koorijuhtimises Eesti Muusikaakadeemias. 2004. aastal juhatas Triin Koch koorijuhtimise eriala magistriõpingute lõputööna Pergolesi „Stabat Mater’it”. Teost esitasid Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoor, orkester ja solistid.

Triini süda kuulub Eesti (rahvus)romantilisele koorimuusikale, mida talle meeldib võrreldes teiste stiilidega juhatada kõige rohkem. Tema lemmikhelilooja on Mart Saar, suured lemmikud on Cyrillus Kreek, Veljo Tormis. Viimasel ajal töötab ta naiskooris rohkelt eesti kaasaegse muusikaga, mida loeb heaks ja väga huvitavaks kogemuseks ka endale. Kaasaegne muusika tekitab naislaulule uusi katsetusvõimalusi hääle tekitamiseks, uusi kõlanorme, vorminõudeid. TÜAN andis 2015. aastal välja ka eesti uudisloomingu plaadi „Võrsed“.
Eesti heliloojatest juhatab Triin oma koorides järgmiste heliloojate teoseid: G. Ernesaks, G. Grigorjeva, C. Kreek, T. Kõrvits, A. Lemba, R.-E. Maimets, E. Mägi, A. Pärt, A. Ratassepp, A. Ritsing, M. Saar, E. Seppar, E. Tamberg, J. Tarm, V. Tormis, E. Tubin, E.-S. Tüür, P. Uusberg, M. Valkonen jt.
Välisheliloojatest juhatab Triin oma koorides järgmiste heliloojate teoseid: J. Brahms, W. Buchenberg, P. Cornelius, M. Duruflé, J. Gallus, P. Kostiainen, M. Lauridsen, J. Linkkola, K. Nystedt, G. P. da Palestrina, F. Poulenc, E. Rautavaara, A. Schnittke, C. V. Stanford, G. Verdi, E. Whitacre jt.

Triini kontserdikavad on tuntud kui hästi koostatud ja tasakaalus huvitavad komplektid, mida on korduvalt eraldi ära märgitud nii Eesti kui välismaistel konkurssidel ja festivalidel. Triin naudib dirigendina kõige rohkem laulude õppimise lõpufaasi, kus saab teha peenemat käsitööd nüansside ja sõnadega. Erinevate värvite otsing ja tämbri töö on interpreedina tema lemmik töölõik. Noodikirjast hingestatud ja läbimõeldud muusika kujundamine on tema leivanumbriks.

Triin töötab Tartu Ülikooli Akadeemilises Naiskooris väga tihedalt koori juhatuse ja teiste lauljatega, et viia koori edasi nii kunstilisel kui korralduslikul tasemel. Koor toetab dirigenti tema töös eelkõige just väga tugeva juhatuse, projektijuhtide ja visionääridega.

Triini üksikasjalikum CV asub SIIN.

 

 

Vaike Uibopuu

Vaike Uibopuu (s. 1940) lõpetas Tallinna Riikliku Konservatooriumi 1962. aastal koorijuhtimise erialal ning noore dirigendina asus ta 1963. aastal tööle Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori juurde. Vaike Uibopuu on pikka aega töötanud õppejõuna H. Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis koorijuhtimise erialal.

Tema asutatud on Tartu Ülikooli Kammerkoor ja Tartu Ülikooli Naiskoori Vilistlaskoor. Aastal 1985 sai temast esimene naisdirigent Eesti üldlaulupidudel ühendkooride ees. Vaike Uibopuu on olnud üldjuht ka üliõpilaslaulupidudel Gaudeamus.

Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor oli Vaike Uibopuu juhatada aastatel 1963-2005. Põhiliselt üliõpilastest koosneva koori juhatamine tähendab pidevalt muutuvat koosseisu. Kevadel lahkuvad kogenud lauljad ja sügisel tuleb alustada uute noorlauljate koolitamist. Sellele vaatamata on Vaike Uibopuu aastate jooksul nõudnud lauljatelt eneseületamist Muusika nimel, mida on krooninud edukad konkursid ning festivalid. Vaike Uibopuu ei nõua lauljalt ainult tehniliselt head laulmist – emotsionaalne haridus, nagu seda võib õppida Vaike käe all, teeb iga tüdruku maailma võrratult värvikamaks. Selleks, et saaks rääkida kõlakultuurist, tehnilisest tasemest ja väljendusrikkusest, tuleb pühenduda nii dirigendil kui lauljal. Areng muusikalise elamuse suunas toimub koos.

Intervjuu Vaike Uibopuuga ajakirja Muusika 2005. aasta 5. numbris.

 

 

Richard Ritsing

Richard Ritsing sündis 25. märtsil 1903. aastal Räpinas, kuid jäi Tartuga seotuks kogu eluks, suutes olla nii viljakas interpreet kui muusikakultuuri propageerija. Õppinud teooriat ja kompositsiooni, koori- ja orkestritundmist, viiulit, klaverit ja laulmist, täiendas ta ennast peamiselt dirigeerimises ka välismaal ning omandas muusikaõpetaja kutse.

R. Ritsing on töötanud Tartus dirigendina alates 1920. ja muusikaõpetajana 1923. aastast. Peale Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori (dirigent aastail 1945-1963) on ta juhatanud Tartu Akadeemilist Meeskoori, segakoori "Vanemuine" ning paljusid teisi Tartu koore ning orkestreid.

R. Ritsing on loonud koori- ja soololaule, instrumentaalmuusikat soolopillidele, ansamblitele ja orkestrile, muusikat lavateostele ning avaldanud muusikaartikleid ja -uurimusi. Mitmed tema laulud kuuluvad naiskoori lemmikute hulka tänaseni.

 

 

KOORMEISTER Ene Ahven

Ene Ahven tegutses TÜ Akadeemilise Naiskoori koormeistrina aastatel 1971 kuni 2015. Ta on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi ja praegu töötab ta Tamme Gümnaasiumis muusikaõpetajana. Õpetaja ja koormeistriameti kõrvalt juhatab Ene Ahven ka üle-Eestilist lastekoori. Koormeistrina tegutsemine võib dirigendi kõrval olla paiguti „halli kardinali amet“, kuid nõuab dirigendiga samaväärset pühendumist ning laulukoori väljundisse – muusikast sündivasse emotsiooni – on Ene kriitikameel alati andnud hindamatu panuse. Pikemat artiklit Enest võib lugeda 2011. aastal ilmunud U-duurist.

 

 

HÄÄLESEADJA Vivian Kallaste

Vivian Kallaste on Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli klassikalise laulu osakonna juhataja ja õpetaja. Jätkates Rudolf Jõksi traditsioone, õpetab ta ülikooli naiskoori neidudele ja naistele ilusa ja kõlava hääle tegemise nüansirikast kunsti alates aastast 2003.

 

 

 

TÜANi dirigentide, koormeistrite, kontsertmeistrite ja hääleseadjate täielik nimekiri

 

2017-... Kaisa Kuslapuu (koormeister)
2016-2017 Jaanus Karlson (koormeister)
2016-2017 Benjamin Kirk (külalisdirigent)
2015-2016 Siim Kornel (koormeister)
2005-... Triin Koch (dirigent)
2003-... Vivian Kallaste (hääleseadja)
1989-1993 Mare Puusepp (hääleseadja)
1988-2005 Epp Hansberg (kontsertmeister)
1983-1985 Taisto Noor (hääleseadja)
1978-1983 Aino Kõiv (hääleseadja)
1976-1986 Kadri Leppoja (kontsertmeister, koormeister)
1971-2015 Ene Ahven (koormeister)
1971-1973 Tiiu Otsus (koormeister)
1964-1970 Linda Laasmäe (end. Taal) (dirigent)
1963-2005 Vaike Uibopuu (dirigent)
1963-1964 Roland Laasmäe, Valve Lepik (ajutised dirigendid)
1956-1978 Rudolf Jõks (hääleseadja)
1952-1975 Vaike Klaar (kontsertmeister)
1945-1963 Richard Ritsing (dirigent)

Hääleseadja tööd tegid enne Rudolf Jõksi ka Richard Ritsing, Agnes Treier ja Alma Kurtna. Koormeistrina töötas 50-ndatel paar semestrit Eleonora Voites.