Ester Mägi 95!

10. jaanuar 2017

Täna saab 95-aastaseks võrratu helilooja ja Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori auliige proua Ester Mägi.

Ester Mägi muusika kuulub meie ja paljude teiste naiskooride kallisse kullafondi: “Vahtralt valgõ pilve pääle”, “Äiu-püiu”, “Üks hetk”, “Pietà”, aga ka “Ta tuli”, “Laulikutele”, “Ühele lapsele” jt, koos meeskooriga “Jõuluõhtul”. Naiskoori lauljad on ikka selle tagasihoidliku ent võimsa muusika autori tehtut väga imetlenud ja nautinud. Aastal 2005 andis TÜAN koos rahvusmeeskooriga välja Ester Mägi autoriplaadi “Laulupuu”.

Nagu on öelnud Tiia Järg: “[Ester Mägi looming] on ilma isamaalise pateetikata, kuid kõrge eetilise nivooga muusika. Seal on eestipärane naiselikkus, milles on hingeõrnust. Ester Mägi looming on eesti muusika suur rikkus.”

Südamlikud õnnesoovid meie armsale heliloojale!

Video: Ester Mägi “Pietà” TÜAN-i 2010. aasta kontsert-etendusest “Kallis kull’a mu sõsarõni”.


Ester Mägi traditsioone austav helikeel on uuenenud läbi poole sajandi, säilitades isikupärase alalhoidlikkuse. Valdavalt on tema teoste aluseks eesti rahvaviisil põhinev või sellele lähedane lakooniline motiivistik.

Ester Mägi varaseim, 1950. aastate looming kannab rahvusromantismi pitserit. 1960. aastatel kasvab tema teostes eesti rahvamuusika mõju ning koos sellega diatoonika ja variantse arenduse roll. 60. aastate lõpust alates rikastavad Mägi helikeelt üha enam modernistlikud väljendusvahendid: polütonaalsus ja laiendatud tonaalsus, koloristlik harmoonia ja aktiivne rütmika. 80. aastatest alates kasutab Mägi julgemini ka stilisatsiooni.

Tema loomingus on kesksel kohal kammermuusika ja koorilooming. Eesti sümfoonilises muusikas seisab väärikal kohal ka Mägi Sümfoonia, üks tema vähestest orkestriteostest.

Ester Mägi on Mart Saare õpilane, Moskva konservatooriumi aspirantuuris täiendas ta end professor Vissarion Šebalini juhendusel. 1954–1984 oli Mägi EMTA muusikateoreetiliste ainete õppejõud, aastast 1977 dotsent. 1999. aastal valiti ta akadeemia audoktoriks.

Ilmunud on neli autoriplaati:

  1. LP “Ester Mägi. Bukoolika”, Melodija 1988;
  2. CD “Ester Mägi. Ein musikalisches Porträt”, Antes Edition 1998;
  3. CD “Ester Mägi. Laulupuu”, Alba Records 2005;
  4. CD “Ester Mägi. Orchestral Music”, Toccata Classics 2007.

(Allikas: Eesti Muusika Infokeskus)